تربیت فرزند مسئولیتی سخت یا آسان ؟

مادر و پدر بودن سخت ترین شغل روی زمین است . تربیت فرزندان همان تربیت انسانها است و اینَ شغل مهمترین شغلی است که تا کنون روی زمین وجود داشته است . پدر و مادر بون یک کار تمام وقت ، پرهیجان و گاهی ناامید کننده به شمار می رود . پدر و مادر بودن سخت ترین شغل است چون شما اصلاً نمی توانید تمرین و آموزش داشته باشید ، با توجه به اینکه نتیجه هم بسیار مهم است . اگر در یک معامله شکست بخورید خسارت چندانی نمی بینید . اگر شما حسابدار باشید و حسابهایتان درست در نیاید ، تا دیروقت سرکارتان می مانید و اشتباهات را پیدا کرده و اصلاح می کنید . اگر آشپز باشید و کیک شما پف نکند ، کیک دیگری می پزید . ولی در شغل پدر و مادر بودن اگر دچار اشتباه شوید فرزند شما کسی که بیش از همه در دنیا دوستش دارید تمام عمرش را رنج خواهد کشید و ارتباط شما با فرزندتان رنج آور و سخت خواهد بود و در نتیجه ازدواج شما هم تحت تأثیر قرار می گیرد . اگر فرزندان شما رفتار مناسبی نداشته باشند دوستانتان هم از دست میدهید ، ممکن است کاملاً تنها شوید و عزت نفس شما از بین برود . شیوه تربیتی و نحوه پدر مادر شدن شما بر همه جنبه های زندگی ، از جمله روابط کاری شما تأثیر گذار است . رضایت طولانی مدت و معنی دار می تواند در سایه تربیت صحیح فرزندان حاصل شود . اگر بر دانایی و دانش خود بیافزایید می توانید میزان رضایت خود را هم افزایش دهید و هدیه ای به فرزندانتان خواهید داد که برای تمام زندگی شان مناسب خواهد بود .