دورۀ مهارت‌های زندگی و اجتماعی

مجموعه‌ای از مهارت‌هایی هدفمندکه هر کودکی در سراسر دنیا برای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی آینده به آنها احتیاج دارد .

برای ثبت‌نام و آشنایی بیشتر با این دوره با ما همراه باشید . 

مهارت‌های زندگی و اجتماعی به چه معناست ؟

همه ما آرزوهای زیادی برای آینده کودکان خود داریم ما دوست داریم کودکانی خودآگاه ، همدل ، خلاق ، متفکر و همچنین توانمند در ایجاد رابطه مثبت با دیگران ، توانمند در مقابله با نگرانی و هیجان‌های منفی ، توانا در حل مشکلات خودش و توانا در تصمیم‌گیری داشته باشیم . مهارت‌های زندگی بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی به معنی « توانایی انجام رفتارهای سازگارانه و مثبت است به گونه‌ای که فرد بتواند با چالش‌ها و ضروریات زندگی روزمره کنار بیاید »

ثبت نام در دوره

این دوره کاملاً تخصصی زیر نظر گروه روانشناسی و توسط مربیان مجرب ، دارای مدرک تخصصی و سابقه آموزشی بسیار موفق برگزار می‌شود .

تعدادی از مهارت‌هایی که کودکان در این دوره کسب می‌کنند عبارتند از :

+ مهارت خودآگاهی    + مهارت همدلی    + وظیفه‌شناسی     + مهارت کارگروهی    + خوب گوش کردن   + برقراری رابطه مثبت و متقابل با دیگران    + رفتار مناسب     + مهارت نه گفتن   + بخشش   + دوستی   + پیروی از قانون   + احترام به خود و دیگران    + و…….

ثبت نام در دوره